Vi fokuserer på regnskap og bedriftsrådgivning.

Vi kan: 
- Legge til rette for moderne og effektiv administrasjon.
- Utfordre organisasjonen og tradisjonelle administrative rutiner.
- Gi råd i forbindelse med valg av system og effektivisering.
- Ta oss av eller bistå med regnskap- og lønningsarbeidet.
- Tilby økonomisk rådgivning.

RÅDGIVNING

 • Selskapsetablering og drift
 • Økonomistyring og -kontroll
 • Effektivisering
 • Administrative system
 • Skytenester
 • Les mer

regnskap

 • Bokføring og lønninger
 • Økonomistyring
 • Rapportering
 • Utarbeidelse av årsregnskap
 • Utarbeidelse av ligningspapirer
 • Les mer


   
 •