Om oss

 
Alfa Revisjon (Hovden & Vatne)
Alfa Revisjon slår seg sammen med Hovden & Vatne Statsautoriserte revisorar AS fra oktober 2016.
Statsautorisert revisor Dag Hopland går inn som partner og oppdragsansvarlig revisor i det nye sammenslåtte selskap.
 
Dag Hopland er statsautorisert revisor med over 25 års erfaring fra revisjon og rådgivning i Bergen og Sogn og Fjordane. Hopland har erfaring fra de store internasjonale revisjons- og konsulentselskapene. Tidlig periode i BDO og siden 1997 som leder og direktør i PwC. Høsten 2014 ble Alfa Revisjon etablert, med fokus på sterk faglig kompetanse til gunstig pris tilpasset lokale forhold. Lokal kunnskap og kompetanse kombinert med lang erfaring fra verdens største revisjons- og rådgivningsfirma, gjør oss til et godt valg innen revisjon og bedriftsrådgivning.
 
Org.nr.: 987 832 916 MVA
 
 
Alfa Nor Regnskap AS
Daglig leder har lang erfaring som autorisert regnskapsfører. Selskapet er landsdekkende, og tilbyr næringslivet effektive og prisgunstige regnskaps- og konsulenttjenester, herunder bokføring/regnskapsføring og økonomirådgivning. Selskapet benytter fortrinnsvis web-baserte systemer. Hovedfokus for selskapet er effektiv bokføring og regnskapstjenester der kunden alltid er online og oppdatert på pc og nettbrett/smarttelefon. Kunden kan bestemme hvor mye han vil gjøre selv, som f.eks. scanning, bankbetaling, fakturering m.v.
 
Org.nr.: 914 813 433 MVA
 
 
Alfateam AS
Konsulentselskap med fokus på moderne og effektiv administrasjon i bedriftsmarkedet. Vi ønsker å utfordre tradisjonelle administrative rutiner og tilrettelegge for automatisering og bedre utnyttelse av IT-verktøy i organisasjonen. Daglig leder er partner og bedriftsrådgiver med ca 25 års erfaring i IT-bransjen.
Vi ønsker via våre ressurspersoner og vårt nettverk å kunne bidra til optimalisering og bedre inntjening hos våre kunder. Vi tilbyr og anbefaler en rekke ulike systemer som inngår i vår produktportefølje.
 
Org.nr.: 915 361 420 MVA