Om oss

 
Alfa Nor Regnskap AS
Daglig leder har lang erfaring som autorisert regnskapsfører. Selskapet er landsdekkende, og tilbyr næringslivet effektive og prisgunstige regnskaps- og konsulenttjenester, herunder bokføring/regnskapsføring og økonomirådgivning. Selskapet benytter fortrinnsvis web-baserte systemer. Hovedfokus for selskapet er effektiv bokføring og regnskapstjenester der kunden alltid er online og oppdatert på pc og nettbrett/smarttelefon. Kunden kan bestemme hvor mye han vil gjøre selv, som f.eks. scanning, bankbetaling, fakturering m.v.
 
Org.nr.: 914 813 433 MVA
 
 
Alfateam AS
Konsulentselskap med fokus på moderne og effektiv administrasjon i bedriftsmarkedet. Vi ønsker å utfordre tradisjonelle administrative rutiner og tilrettelegge for automatisering og bedre utnyttelse av IT-verktøy i organisasjonen. Daglig leder er partner og bedriftsrådgiver med ca 25 års erfaring i IT-bransjen.
Vi ønsker via våre ressurspersoner og vårt nettverk å kunne bidra til optimalisering og bedre inntjening hos våre kunder. Vi tilbyr og anbefaler en rekke ulike systemer som inngår i vår produktportefølje.
 
Org.nr.: 915 361 420 MVA