RĂ„dgivning

 

Vi tilbyr rådgivning med fokus på moderne og effektiv administrasjon i bedriftsmarkedet. Vi ønsker å utfordre tradisjonelle administrative rutiner og tilrettelegge for automatisering og bedre utnyttelse av IT-verktøy i organisasjonen. Daglig leder er partner og bedriftsrådgiver med ca 25 års erfaring i IT-bransjen. Våre regnskaps- og økonomimedarbeidere har god kompetanse innen økonomistyring og organisering av selskapsdriften.
Vi ønsker via våre ressurspersoner og vårt nettverk å kunne bidra til optimalisering og bedre inntjening hos våre kunder. Vi tilbyr og anbefaler en rekke ulike systemer som inngår i vår produktportefølje.

Eksempel på områder hvor vi kan bistå:

  • Stiftelse av selskap
  • Økonomistyring
  • Rådgivning skatt og avgift, skatteplanlegging
  • Effektivisering
  • Innføring av moderne administrative systemer
  • Skytenester
  • Bistand til styret og aksjonærer
  • Verdsettelse og kjøp/salg av selskaper
  • Fusjon og fisjon
  • Arv og generasjonskifte