Regnskap

 

Vi tilbyr regnskapstjenester utført av autorisert regnskapsførerfirma. Daglig leder har lang erfaring som regnskapsfører. Han sikrer høy faglig kompetanse og inngående kjennskap til regelverkene. Selskapet kan dermed gi verdifulle råd for drift og utvikling til våre kunder.

Vi er medlem av Regnskap Norge og tilsikter høy faglig standard, gode rutiner for kvalitetssikring og høy effektivitet til gunstig pris.

Regnskapspliktige foretak skal for hvert regnskapsår utarbeide årsregnskap og årsberetning i samsvar med bestemmelsene i regnskapsloven. Det finnes forenklede regnskapsregler som kan benyttes av foretak som faller inn under kriteriene for små foretak. Årsregnskapet og årsberetningen skal for alle selskaper fastsettes senest seks måneder etter regnskapsårets slutt.

I tillegg til bokførings- og regnskapsreglene må et foretak også forholde seg til skatte- og avgiftslovgivningen, samt til eventuell særlovgivning for bransjen. De ulike reglene er omfangsrike og inneholder ofte et stort omfang av detaljer. Selv om det ikke er ulovlig å utføre regnskapsarbeidet selv kan det for de fleste foretak være hensiktsmessig å benytte seg av en ekstern regnskapsfører. Dette for å sikre kvaliteten i regnskapsmaterialet og redusere risikoen for feil.

Våre tjenester:

  • Bokføring og regnskapsføring
  • Utarbeidelse av årsregnskap med noter og årsberetning
  • Utarbeidelse av likningspapirer
  • Rapportering regnskap, skatt og avgift
  • Økonomistyring
  • Budsjettering
  • Likviditetsstyring
  • Finansieringsanalyse
Side 1 av 10 sider (60 feeds)12345...NesteSiste

Publisert: 15.02.2018

Skattedirektoratet har fastsatt ny diettsats for arbeidstakere på yrkesopphold som overnatter privat eller på hybel/brakke med kokemuligheter for 2018. See more ...

Publisert: 15.02.2018

Korrigert kompensasjonsmelding kan leveres frem til og med onsdag 21.02.2018. See more ...

Publisert: 15.02.2018

Altinn-trøbbel, kompliserte diett-regler og utvikling av bransjenorm for personvern har vært med på å prege denne uken – i tillegg til vellykket frokostseminar og møte med erfa-gruppe 6 i Oslo. See more ...

Publisert: 15.02.2018

Hvor lang pause har arbeidstaker rett på i løpet av arbeidsdagen? Og skal lunsjen være betalt? See more ...

Publisert: 12.02.2018

Flere får ikke levert skattemelding for merverdiavgift på grunn av ustabiliteten forårsaket av en ny release. See more ...

Publisert: 09.02.2018

Hyggelige resultat fra medlemsundersøkelsen, bransjens fremtid og regnskapsførerens rolle i den sirkulære økonomien. See more ...
Side 1 av 10 sider (60 feeds)12345...NesteSiste