Revisjon

 

Revisor skal vurdere om foretakets årsregnskap er utarbeidet og fastsatt i samsvar med lov og forskrifter, og om ledelsen har sørget for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger.

Revisor skal vurdere om opplysninger i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift, og forslag til anvendelse av overskudd eller dekning av tap er i samsvar med lov og forskrifter, og om opplysningene er konsistente med årsregnskapet. Revisor kontrollerer at årsregnskapet ikke inneholder vesentlige feil.

Enten du driver en liten virksomhet eller et større foretak: Revisjon er en kvalitetssikring - se den som en årlig helsekontroll av din virksomhet. Ditt selskap får et kvalitetsstempel. Det fremmer forretningsdriften og relasjoner.

Vi har erfaring fra revisjon av små og store bedrifter i en rekke ulike bransjer. Ved å velge oss som revisor kan du konsentrere deg om å drive virksomheten og kjenne deg tryggere på dine avgjørelser.

 

Revisjon gir ditt selskap
 • Tillit hos kunder, leverandører, samarbeidspartnere, långivere og andre som du er avhengig av.
 • Ryddighet i foretaket og økt kvalitet i regnskapsføringen.
 • Kvalitetssikring av skatte- og avgiftsrapporteringen. Bli trygg på at du får det riktig!
 • En kvalifisert ressursperson som kan utarbeide årsregnskapet og selvangivelsen.
 • Liten risiko for at eiere og lederen får ubehagelige overraskelser.
 • Kontroll med at selskapet følger regler som har betydning for å beholde offentlige godkjenninger.
 • Enkel tilgang på en kompetent sparringspartner som kjenner virksomheten.

Vi har kunnskap og kompetanse som kan være til stor hjelp for deg og ditt selskap. Vi hjelper deg til å få bedre kontroll med virksomheten!

 

Tjenester
 • Fullstendig revisjon: En fullstendig revisjon er den beste kvalitetssikringen av regnskapet. Mange selskaper er pålagt dette gjennom lovverket. For andre selskaper gir en fullstendig revisjon en rekke fordeler som bedre kontroll, redusert risiko og økt tillit hos aksjonærer, marked og det offentlige.
 • Forenklet revisjonskontroll av regnskap: En forenklet revisorkontroll er en overordnet gjennomgåelse av regnskapet utført av en uavhengig revisor, men er ikke så omfattende som en revisjon. Tjenesten er godt egnet for de som har behov for en kvalitetssikring av regnskapet, men ikke med den graden av sikkerhet som en revisjon gir.
 • Revisjon av deler av regnskap: Revisjon av deler av regnskap er godt egnet for deg som har behov for en uavhengig bekreftelse av en eller flere viktige poster i regnskapet som varebeholdning, kundefordringer eller lignende, men som ikke trenger tryggheten som revisjon av hele regnskapet gir. Tjenesten vil kunne gi styret og eierne nødvendig trygghet for verdsettelse og eksistens av viktige regnskapsposter. Det vil også kunne bidra til nødvendig tillit hos selskapets længivere og øvrige forretningsforbindelser.
 • Revisorutarbeidelse av regnskap: Revisorutarbeidelse av regnskap gir deg kvalifisert hjelp til utarbeidelse og presentasjon av årsregnskapet i henhold til regnskapslovens regler og en uttalelse fra revisor om arbeidet som er utført. Tjenesten er godt egnet for de som har god kontroll og liten risiko knyttet til grunnlaget for det endelige årsregnskapet, men trenger kvalifisert hjelp til utarbeidelsen av det offisielle årsregnskapet.

 

Side 1 av 9 sider (50 feeds)12345...NesteSiste

Publisert: 10.08.2017

Det er om lag 12 000 færre regnskapspliktige enheter enn på samme tid i fjor. See more ...

Publisert: 04.08.2017

Et selskap som utelukkende skal drive med forskning og hvor forskningsresultatet skal selges kan få skattefunnfradrag See more ...

Publisert: 02.08.2017

For konsernselskaper har Finansdepartementet forslått å utvide rentebegrensningsregelen til også å gjelde eksterne renter. Revisorforeningen mener at forslaget er mangelfullt utredet og at det derfor ikke bør vedtas slik det foreligger. See more ...

Publisert: 20.07.2017

Regnskapsregisteret opplyser at de i år har god kapasitet på mottak og registrering av årsregnskap. See more ...

Publisert: 07.07.2017

Broren overførte aksjer til søsterens barn samtidig som søsteren overførte aksjer til brorens barn. Gaveoverføringene ble sett i sammenheng slik at det medførte realisasjonsbeskatning. See more ...

Publisert: 07.07.2017

Skattedirektoratet konkluderte med at et sameies gevinst ved salg av en eiendomsmasse var kapitalinntekt. See more ...
Side 1 av 9 sider (50 feeds)12345...NesteSiste