Alfa Nor Regnskap AS

Autorisert regnskapsførerselskap

Vi tilbyr regnskapstjenester utført av autorisert regnskapsførerfirma. Daglig leder har lang erfaring som regnskapsfører. Han sikrer høy faglig kompetanse og inngående kjennskap til regelverkene. Selskapet kan dermed gi verdifulle råd for drift og utvikling til våre kunder.


Vi er medlem av Regnskap Norge og tilsikter høy faglig standard, gode rutiner for kvalitetssikring og høy effektivitet til gunstig pris.


Regnskapspliktige foretak skal for hvert regnskapsår utarbeide årsregnskap og årsberetning i samsvar med bestemmelsene i regnskapsloven. Det finnes forenklede regnskapsregler som kan benyttes av foretak som faller inn under kriteriene for små foretak. Årsregnskapet og årsberetningen skal for alle selskaper fastsettes senest seks måneder etter regnskapsårets slutt.


I tillegg til bokførings- og regnskapsreglene må et foretak også forholde seg til skatte- og avgiftslovgivningen, samt til eventuell særlovgivning for bransjen. De ulike reglene er omfangsrike og inneholder ofte et stort omfang av detaljer. Selv om det ikke er ulovlig å utføre regnskapsarbeidet selv kan det for de fleste foretak være hensiktsmessig å benytte seg av en ekstern regnskapsfører. Dette for å sikre kvaliteten i regnskapsmaterialet og redusere risikoen for feil.


Våre tjenester:

  • Bokføring og regnskapsføring
  • Utarbeidelse av årsregnskap med noter og årsberetning
  • Utarbeidelse av likningspapirer
  • Rapportering regnskap, skatt og avgift
  • Økonomistyring
  • Budsjettering
  • Likviditetsstyring
  • Finansieringsanalyse

image42

Alfa Nor Regnskap AS

Skreddarhuset, Eid

Org.nr.: 914 813 433 MVA

Øyane 11, 6770 Eid, Norway

Tlf. 91 16 45 50 / 97 09 11 44 Epost: post@alfateam.no

Kontaktpersoner

Petter Gilleshammer

Petter Gilleshammer

Petter Gilleshammer

Autorisert regnskapsfører/daglig leder  

Tlf. 91 16 45 50 - epost: petter@alfateam.no

Alf Kristian Berget

Petter Gilleshammer

Petter Gilleshammer

Regnskapsfører/partner

Tlf. 97 09 11 44 - epost: alf.berget@alfateam.no

Inger-Anne Hopland

Inger-Anne Hopland

Inger-Anne Hopland

Regnskapsfører

Tlf. - epost: inger.anne@alfateam.no

Michelle Bruvoll

Inger-Anne Hopland

Inger-Anne Hopland

Regnskapsfører

Tlf. - epost: michelle@alfateam.no