Digitalisering

image24

Utfordrer tradisjonelle administrative rutiner med digitalisering og automatisering. Dette skal føre til meir effektiv og lønsam drift.

Samhandling og struktur

image25

Vi hjelper til med effektivisering og struktur. I samarbeid kan vi få til betre rutiner og system. Dette effektiviserer og forenklar ditt daglege arbeid.

Cloud computing

image26

Vi er pådrivar for skytenester. Det betyr alt fra data-prosessering og datalagring til programvare på tenerar («servere») i eksterne serverparker tilknytta internett.

Digital kompetanse

image27

Vi hjelper til slik at de kan utnytta moderne IKT-system og løysingar på ein god og effektiv måte.

Vi kan også hjelpe til med vurdering og rådgjeving som ein objektiv part ved val av nye IKT-løysingar.

Stagnasjon/utfordringar

image28

Har bedrifta stagnert? Eller har andre utfordringar. Kanskje vi kan hjelpe til som problemløysar, ofte enklare å sjå løysingar frå utsida. Og med gode råd og samarbeid kan mange "flokar" løysast. Personal/HR-spørsmål, styring og leiing, konfliktløysing, omstrukturering.

Vegval/nye forretningsområde

image29

Du har en god idé. Kanskje vi kan hjelpe til med å få sett idéen i verk.

Vi kan og hjelpe til med strategiarbeid, slik at de kan setje klare mål og strategi for bedrifta.

Adresse og info

image30

Kontaktpersonar

image31

Samarbeidspartnerar

image32