Digitalisering

Samhandling og struktur

Samhandling og struktur

image42

Utfordrer tradisjonelle administrative rutiner med digitalisering og automatisering. Dette skal føre til meir effektiv og lønsam drift.

Samhandling og struktur

Samhandling og struktur

Samhandling og struktur

image43

Vi hjelper til med effektivisering og struktur. I samarbeid kan vi få til betre rutiner og system. Dette effektiviserer og forenklar ditt daglege arbeid.

Cloud computing

Samhandling og struktur

Digital kompetanse

image44

Vi er pådrivar for skytenester. Det betyr alt fra data-prosessering og datalagring til programvare på tenerar («servere») i eksterne serverparker tilknytta internett.

Digital kompetanse

Vegval/nye forretningsområde

Digital kompetanse

image45

Vi hjelper til slik at de kan utnytta moderne IKT-system og løysingar på ein god og effektiv måte.

Vi kan også hjelpe til med vurdering og rådgjeving som ein objektiv part ved val av nye IKT-løysingar.

Stagnasjon/utfordringar

Vegval/nye forretningsområde

Vegval/nye forretningsområde

image46

Har bedrifta stagnert? Eller har andre utfordringar. Kanskje vi kan hjelpe til som problemløysar, ofte enklare å sjå løysingar frå utsida. Og med gode råd og samarbeid kan mange "flokar" løysast. Personal/HR-spørsmål, styring og leiing, konfliktløysing, omstrukturering.

Vegval/nye forretningsområde

Vegval/nye forretningsområde

Vegval/nye forretningsområde

image47

Du har en god idé. Kanskje vi kan hjelpe til med å få sett idéen i verk.

Vi kan og hjelpe til med strategiarbeid, slik at de kan setje klare mål og strategi for bedrifta.

image48

Adresse og info

Samarbeidspartnerar

Adresse og info

image49

Kontaktpersonar

Samarbeidspartnerar

Adresse og info

image50

Samarbeidspartnerar

Samarbeidspartnerar

Samarbeidspartnerar