image53

Vi kan:

  • Utfordre organisasjonen og tradisjonelle administrative rutiner.
  • Legge til rette for moderne og effektiv administrasjon.
  • Gje råd i forbindelse med valg av IKT-system og effektivisering.
  • Ta oss av eller bistå med rekneskap- og lønningsarbeidet.
  • Økonomisk rådgjeving.

image54

Adresse og info

Samarbeidspartnerar

Adresse og info

image55

Kontaktpersonar

Samarbeidspartnerar

Adresse og info

image56

Samarbeidspartnerar

Samarbeidspartnerar

Samarbeidspartnerar