Personvernpolicy

Behandlingsansvarlig 

Daglig leder er på vegne av selskapet behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.  


Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder; Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. 


Formål med behandlingen 

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. 


Grunnlaget for behandlingen 

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). 


Innhenting av personopplysninger 

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider i forbindelse med ditt besøk.


Utlevering av opplysninger til tredjeparter 

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.  


Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister. Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav. 


Rettigheter for den registrerte 

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.


Personvernombud

Vi har et personvernombud, kontoransvarlig påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.


Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger i henhold til gjeldende regelverk.


Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til Alfateam AS.


alfateam.no