Digitalisering

Samhandling og struktur

Samhandling og struktur

image38

Utfordrer tradisjonelle administrative rutiner med digitalisering og automatisering. Dette skal føre til meir effektiv og lønsam drift.

Samhandling og struktur

Samhandling og struktur

Samhandling og struktur

image39

Vi hjelper til med effektivisering og struktur. I samarbeid kan vi få til betre rutiner og system. Dette effektiviserer og forenklar ditt daglege arbeid.

Cloud computing

Samhandling og struktur

Digital kompetanse

image40

Vi er pådrivar for skytenester. Det betyr alt fra data-prosessering og datalagring til programvare på tenerar («servere») i eksterne serverparker tilknytta internett.

Digital kompetanse

Vegval/nye forretningsområde

Digital kompetanse

image41

Vi hjelper til slik at de kan utnytta moderne IKT-system og løysingar på ein god og effektiv måte.

Vi kan også hjelpe til med vurdering og rådgjeving som ein objektiv part ved val av nye IKT-løysingar.

Stagnasjon/utfordringar

Vegval/nye forretningsområde

Vegval/nye forretningsområde

image42

Har bedrifta stagnert? Eller har andre utfordringar. Kanskje vi kan hjelpe til som problemløysar, ofte enklare å sjå løysingar frå utsida. Og med gode råd og samarbeid kan mange "flokar" løysast. Personal/HR-spørsmål, styring og leiing, konfliktløysing, omstrukturering.

Vegval/nye forretningsområde

Vegval/nye forretningsområde

Vegval/nye forretningsområde

image43

Du har en god idé. Kanskje vi kan hjelpe til med å få sett idéen i verk.

Vi kan og hjelpe til med strategiarbeid, slik at de kan setje klare mål og strategi for bedrifta.

Alfateam AS

Org.nr.: 915 361 420 MVA

Tonningsgata 27, 6783 Stryn, Norway

Tlf. 911 28 730 Epost: info@alfateam.no

Kontaktpersoner

Thorolf Aarøen

Thorolf Aarøen

Thorolf Aarøen

Bedriftsrådgjevar

Tlf. 911 28 730 - epost: thorolf@alfateam.no

Lars Åge Hilde

Thorolf Aarøen

Thorolf Aarøen

Bedriftsrådgjevar

Tlf. 915 74 965 - epost: larsaage@iras.as

Samarbeidspartnerar

image44

Innvik Rekneskapsservice AS

Autorisert regnskapsførerselskap.

image45

Alfa Nor Regnskap AS

Autorisert regnskapsførerselskap.

Regnskapssystem

Regnskapssystem

Regnskapssystem

image46

Med PowerOffice Go har du et komplett skybasert system for regnskap, faktura, timeregistrering, reiseregninger og lønn. 

Kontorstøtte

Regnskapssystem

Regnskapssystem

image47

  • Office 365
  • Azure skytenester

Datasenter

Regnskapssystem

Datasenter

image48

  • Datasenter
  • Datalagring