Digital kompetanse
Digital kompetanse

Thorolf

image46

Erfaring og kompetanse

  • Høgskulekandidat i datafag
  • Gründer/sjølvstendig næringsdrivande
  • IT arkitekt, IT salg, installasjon, vedlikehald, sky- og driftstenester.
  • Oppstart, utvikling, marknadsføring, sal, finansiering og drift inkl. rekneskap og økonomistyring og -rapportering.
  • Rådgjevar med fokus på systematisering, struktur, digitalisering, samhandling, effektivisering og kontroll.
  • Digital kompetanse med fokus på outsourcing, skytenester,  og IKT-system for adm og drift.
  • Strategi, plan og styrearbeid.

Thorolf Aarøen

Bedriftsrådgjevar

Tlf. 911 28 730 - epost: thorolf@alfateam.no