Digital kompetanse
Digital kompetanse

Lars Åge

image2

Erfaring og kompetanse

  • Gründer/sjølvstendig næringsdrivande
  • Rekneskapskontor
  • Etablering, rekneskapsføring, rapportering, økonomi- og personalstyring
  • Turisme, drift av DNT-hytter i ei årrekke
  • Rådgjevar med fokus på struktur, drift, personal, økonomi, finansiering,  likviditet, årsoppgjer, skatt, avgift og kontroll.
  • Strategi, plan og styrearbeid.

Lars Åge Hilde

Bedriftsrådgjevar

Tlf. 915 74 965 - epost: larsaage@alfateam.no